Szkice pejzażu

Dwa szkice powyżej powstały w tym samym miejscu i mniej więcej w tym samym czasie co obrazek kolorowy.