Kompozycje z krzesłem


Seria prac wykonana w pracowni projektowania graficznego UWM w Olsztynie