Ceramika. Formy podobne. Praca dyplomowa.
Wykonane w pracowni pana profesora Piotra Maksymiuka w PLSP w Koszalinie, w roku 2002.